Skrb za zdravje in boljšo kakovost življenja v mestu

Spoznaj mesto

Gibanje v sožitju z zdravim mestom

Preglej aktivnosti
 • Temperatura zraka
  25 °C
 • Temperatura morja
  22,2 °C
 • Ozon 
  129 μg/m³ Preglej opozorilo
 • Prašni delci PM10 
  9 µg/m³
 • Dušikov dioksid 
  4 μg/m³

Zdravi dnevi

05 Sep

Evropska noč netopirjev

08 Sep

Svetovni dan boja proti nepismenosti

11 Sep

Svetovni dan bolnikov

14 Sep

Teden aktivnosti za preprečevanje kajenja

16 Sep

Evropski teden mobilnosti in evropski dan brez avtomobila

24 Sep

Dan srca

01 Okt

Teden otroka

03 Okt

Evropski dan opazovanja ptic

04 Okt

Dan boja proti mučenju živali

05 Okt

Svetovni dan učiteljev

06 Okt

Svetovni dan bivalnega okolja

10 Okt

Svetovni dan duševnega zdravja

15 Okt

Svetovni dan hoje

16 Okt

Svetovni dan hrane

17 Okt

Mednarodni dan boja proti revščini

24 Okt

Dan združenih narodov

31 Okt

Dan varčevanja

01 Nov

Mesec preprečevanja odvisnosti

11 Nov

Svetovni dan mladine

15 Nov

Dan diabetičnih bolnikov

25 Nov

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

01 Dec

Svetovni dan boja proti aidsu

04 Dec

Svetovni dan invalidov

10 Dec

Dan človekovih pravic

14 Dec

Evropski dan astme

31 Jan

Svetovni dan brez cigarete

02 Feb

Svetovni dan mokrišč

03 Mar

Teden boja proti raku

08 Mar

Dan žena

21 Mar

Svetovni dan strpnosti

22 Mar

Svetovni dan voda

23 Mar

Svetovni meteorološki dan

24 Mar

Svetovni dan tuberkuloze

25 Mar

Svetovni dan mater

02 Apr

Mednarodni dan otroških knjig (mladinske književnosti)

07 Apr

Dan zdravja

22 Apr

Dan zemlje

08 Maj

Teden rdečega križa

12 Maj

Mednarodni dan medicinskih sester

15 Maj

Svetovni dan družine

17 Maj

Svetovni dan telekomunikacij

22 Maj

Dan biotske raznovrstnosti

24 Maj

Evropski dan parkov

28 Maj

Svetovni dan sonca

31 Maj

Svetovni dan športa

02 Jun

Teden solidarnosti

04 Jun

Dan krvodajalcev

05 Jun

Svetovni dan okolja

16 Jun

Dan sladkornih bolnikov

26 Jun

Mednarodni dan proti zlorabi drog

29 Jun

Dan Donave

23 Jul

Dan boja proti drogam

27 Jul

Mednarodni dan barij

02 Avg

Mednarodni teden dojenja