13. SLOVENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA

13. SLOVENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA

PROSTOVOLJSTVO IN SOLIDARNOST: POTENCIAL 21. STOLETJA

Slovenska filantropija organizira že 13. Slovenski kongres prostovoljstva, ki bo letos on-line (Zoom) potekal 2. in 3. decembra 2021.

Vsak dan se posamezniki z velikimi in majhnimi prostovoljskimi akcijami vključujejo v solidarnostne in razvojne pobude, da bi izboljšali pogoje življenja za druge in sebe. Prostovoljstvo in solidarnost sta temeljni vrednoti, ki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni izkazujeta takšno moč, da lahko tudi spreminjata svet. S posameznimi dejanji ljudje vsakodnevno prispevajo k razvoju solidarnosti na različnih področjih in tako dajejo osebni prispevek za boljši jutri.

Letošnji kongres bomo namenili vlogi prostovoljstva in pomenu solidarnosti pri reševanju družbenih in okoljskih izzivov, ki se pojavljajo v današnjem času. Kot je pokazala pandemija Covid-19 imajo pri spopadanju z razvojnimi izzivi in izrednimi situacijami pomembno vlogo tudi prostovoljske organizacije in prostovoljci. Ob tem, ko so civilna družba in prostovoljci prevzeli pomembno vlogo pri odzivanju na pandemijo, pa se je pojavilo tudi več vprašanj:

  • Kako podpirati aktivno participacijo in razvoj prostovoljstva, s katerim bi prispevali k izboljšanju razmer za ljudi in okolje?
  • Kako lahko odpravimo ovire, da bi še pospešili in povečali pozitivne učinke prostovoljstva v času naravnih nesreč in drugih izrednih razmer?
  • Kako zagotoviti ustrezne zmogljivosti za spopadanje z različnimi izzivi, ki nas čakajo v prihodnje?
  • Kakšno podporo potrebujejo prostovoljske organizacije, da se lahko vključijo in delujejo kot pomemben akter pri reševanju izzivov?

Poleg zdravstvenih izzivov se težave pojavljajo tudi na mnogih drugih področjih: od človekovih pravic, ohranjanja miru, socialne vključenosti, duševnega zdravja in varovanja narave. Pri naslavljanju teh izzivov in načrtovanju rešitev, menimo, da je pomembno prisluhniti tudi prostovoljskim organizacijam in prostovoljcem.

Preliminarni program:

četrtek, 2.12.2021

Uvodni nagovor g. Aleša Bržana, župana Mestne občine Koper in ga. Tereze Novak, izvršne direktorice Slovenske filantropije

9.00 – 10.00 PRIMERI DOBRIH PRAKS ODZIVA ORGANIZACIJ NA IZREDNE RAZMERE (predstavitve prispevkov)

Rdeči križ Koper, Matjaž Poniž; Zveza prijateljev mladine Slovenije – Tom telefon, Tjaša Bertoncelj; Zavod za oskrbo na domu, Amir Crnojević; Inštitut 8. marec, Nika Kovač.

10.15 – 11.30 SISTEMSKO VODENJE IN ODZIV NA IZREDNE RAZMERE V SODELOVANJU S PROSTOVOLJSKIMI ORGANIZACIJAMI (okrogla miza)

Sodelujoči: Marko Funkl, župan občine Hrastnik; Uprava RS za zaščito in reševanje; Primož Jamšek, Slovenska filantropija; Rdeči križ Slovenije

Moderira: Tjaša Arko, Slovenska filantropija

11.45 – 13.00 VLOGA PROSTOVOLJSTVA IN POMEN SOLIDARNOSTI V 21. STOLETJU (delo po skupinah)

petek, 3.12.2021

9.00 – 12.00 IZZIVI IN PRILOŽNOSTI PROSTOVOLJSTVA NA LOKALNEM NIVOJU (svetovna kavarna)

Za sodelovanje na kongresu so potrebne prijave, zato vas prosimo, da do 29. 11. 2021 izpolnite spletni prijavni obrazec:

Vljudno vabljeni!

13. Slovenski kongres prostovoljstva

Nazaj na novice