Center mladih Koper objavil razpis za mladinske projekte in programe za leto 2020

7. marca se izteče prvi prijavni rok na razpis za mladinske projekte ali programe za leto 2020 Centra mladih Koper, ki so se ali se še bodo izvajali med 1. januarjem in 31. decembrom letos v prostorih centra oz. na javnih površinah.

Na razpis se lahko prijavijo mladi od 15 do 29 let, ne glede na to, ali so del organizacije ali posamezniki. Predmet sofinanciranja so projekti ali programi, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij: koncerti, športni in gibalni program (različni turnirji, plesne vaje in predstave ipd.), izobraževalne oziroma kreativne delavnice in predavanja, večerni program (gledališki, literarni, stand up, filmski večeri in potopisna predavanja ipd.), festivali (pogoj je trajanje vsaj tri dni), aktivnosti na zunanjih javnih površinah.

Center mladih Koper je za ta namen letos namenil 20 tisoč evrov, ki jih lahko prijavitelji porabijo izključno za izvedbo programov. Nekatere stroške, ki nastajajo ob izvajanju programov, namreč CMK krije že iz svojega letnega delovanja. Letošnja novost je informativni dan, kjer bodo zaposleni CMK nudili vse potrebne dodatne informacije in podporo. Udeležba je obvezna za vse zainteresirane. Informativni dan bo v sredo, 19. 2., med 16. in 18. uro. Možen je tudi predhodni individualni dogovor.

Prijavitelj mora vlogo s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« poslati najkasneje do 7. marca, in sicer s priporočeno pošto na naslov Center mladih Koper, Gregorčičeva 4, 6000 Koper. Razpisna dokumentacija je na voljo na Gregorčičeva 4, 6000 Koper, dostopna pa je tudi na povezavi shorturl.at/oFJP1

Več informacij in pomoč pri prijavi dobite na info@mladi-koper.si.

Nazaj na novice