Dan odprtih vrat Skupnosti MOST

V programu Skupnosti MOST gradimo mrežo posebnih stanovanjskih skupnosti in spremljanih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo za zdravljene alkoholike in druge zasvojene po zaključku osnovnega zdravljenja. Smo konzorcij 4 ustanov, ki poleg pomoči zasvojenim in njihovim svojcem skrb namenjamo tudi preventivi in razvoju učinkovitih strokovnih pristopov.

Vabimo vas na dan odprtih vrat, ki bo potekal v četrtek 4. 2. 2021 ob 13h do 15h preko ZOOM povezave, kjer bomo predstavili naše delo, utrinke iz skupnosti, medprojektno sodelovanje, prisluhnili pa boste lahko tudi trem kratkim predavanjem.

Več info je v priponki in na naši spletni strani.

Silva Pavlin,

strokovna delavka –

koordinatorka stanovanjskih

skupnosti

 

Program Skupnosti Most

Bertoki 38

6000 Koper

www.skupnosti-most.si

 

Tel: 041 714 123

 

Zavod Karitas Samarijan

Skalniška 1

5250 Solkan

www.zavodsamarijan.si

 

 

 

Nazaj na novice