Inštitut za oljarstvo ZRS Koper vabi na 2. Hlajeve dneve

Inštitut za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper vabi na strokovni posvet o oljkarstvu 2. Hlajevi dnevi, kjer bodo predstavili aktualne tematike s področja oljkarstva. Prireditev se bo začela v petek, 13. marca, ob 15. uri v Zadružnem domu v Dekanih in zaključila v soboto, 14. marca.

Na strokovnem sestanku bo tekla beseda o rezultatih javnih služb s področja oljkarstva in domače ter tuje prakse varstva oljk pred oljčno muho. Izbrani temi se bodo posvetili zaradi bojazni med oljkarji na terenu, saj se bodo z 20. junijem 2020 ukinila nekatera fitofarmacevtska sredstva. V sklopu strokovnega srečanja bodo predstavili oljko, ki so jo januarja izkopali skupaj z Biotehniško fakulteto in arheologi s Filozofske fakultete, da bi z neinvazivnimi metodami ugotovili, kje so njene korenine. »Pridobili smo namreč projekt Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu, ki ga zdaj tudi izvajamo. Namen je ugotoviti, na kakšno globino namestiti kapljače in kam vgraditi senzorje, ki bodo vklapljali namakalni sistem, da bodo čim bolj realno kazali podatke, kakšna je vsebnost vode v tleh,« je povedala predstojnica Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper dr. Maja Podgornik.

Strokovno srečanje se bo zaključilo v soboto, 14. marca 2020, v oljčniku družine Novak na Beneši, s predstavitvijo fitofarmacevtskih sredstev za varstvo pred oljčno muho, prikazom postavitve namakalne opreme in praktičnim prikazom rezi, ki ga bo izvedel hrvaški strokovnjak Stanislav Štambuk.

Program prireditve si lahko ogledate na tej povezavi. Posvet je brezplačen, potrebna je le predhodna prijava na elektronski naslov info.izo@zrs-kp.si ali na telefonsko številko (05) 663 77 17. Prijave potekajo do torka, 10. marca.

Nazaj na novice