ISTRA IN KRAS BOSTA DOBILA NOV VODNI VIR: Po oceni ministrstva je potok Suhorica optimalna rešitev

Ministrstvo za okolje se je po pregledu študij glede ureditve oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja odločilo, da nadaljuje z aktivnostmi za urejanje vodnega vira na potoku Suhorica, ki je po njihovi oceni optimalna rešitev. V sredo bodo zato podpisali pogodbo za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ministrstvo se je po ponovnem pregledu vseh predhodnih študij za določitev strateškega vodnega vira odločilo, da ne bo spet začelo z analizo vseh že obravnavnih vodnih virov. Na osnovi vrednotenja variant študije iz leta 2006 bo nadaljevalo z aktivnostmi za pripravo in izvedbo projekta dolgoročnega strateškega vodnega vira z akumulacijo na potoku Suhorica na območju Brkinov, so sporočili z ministrstva.

V okviru nadaljevanja aktivnosti bosta v sredo direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in direktor podjetja Lut Tadej Pfajfar, kot vodilni partner, ob prisotnosti ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka podpisala pogodbo za izdelavo projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijski projekt. V konzorciju izvajalcev so kot partnerji še HidroinženiringIBE in SL Consult.

Andrej Vizjak

Pogodbeni rok za izvedbo vseh prevzetih obveznosti je 24 mesecev od podpisa pogodbe, vrednost pogodbenih del za celotno pogodbeno obdobje znaša 4,98 milijona evrov brez DDV.

“Z novim vodnim virom bodo dolgoročno zagotovljene potrebne količine pitne vode za prebivalce, ki jih z vodo oskrbuje Rižanski vodovod, hkrati pa bo nov vodni vir predstavljal rezervni vodni vir tako za Kraški vodovod kot tudi za vodovod v občini Ilirska Bistrica, Brkine in po potrebi občino Pivko. Na območju živi v 355 naseljih 134.178 prebivalcev v 10 občinah,” so navedli.

Novelacija projekta predvideva rabo vode na Suhorici v možni kombinaciji z manjšim zajetjem na potoku Padež, ki sta dve možnosti obdelave novelacije izdelanega državnega lokacijskega načrta v državni prostorski načrt. Akumulacijski prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Suhorice ali v primeru variante Suhorica/manjše zajetje Padež z načrpano vodo iz potoka Padež.

Septembra so nasprotovanje takšnim načrtom s protestnim shodom izrazili v Civilni iniciativo Ohranimo Brkine, ki nasprotuje zajezitvi Padeža oz. Suhorice kot rešitvi za dodatni vodni vir za Istro. Kot so poudarili, zajezitvi nasprotujejo tudi kraško-brkinske občine in javni zavod Park Škocjanske jame. Akumulacija Padeža bi imela namreč po njihovi oceni negativen vpliv tako na regijski park Škocjanske jame kot tudi na biosferno območje Krasa.

Vizjak je konec julija po sestanku z župani Brkinov in Krasa ponovil stališče vlade, da slovenska Istra potrebuje dodatni vodni vir in da zagovarja rešitev z akumulacijo Padež, da pa bodo pred dokončno odločitvijo v okviru sprejemanja državnega prostorskega načrta obnovili vse strokovne podlage. V postopku bo po njegovih pojasnilih sodelovala tudi stroka.

Nazaj na novice