Koper dobiva prostor za vstop mladih v socialno podjetništvo

Fakulteta za management Univerze na Primorskem jutri, 18. februarja, odpira stično točko, namenjeno brezposelnim mladim do 29. leta, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo. Med izvajanjem projekta bodo imeli neomejene možnosti razvijati svojo idejo, pridobivati široko paleto znanj in se usposabljati za vodenje svojega socialnega podjetja.

Projekt SOCIALNEET, v katerem sodeluje tudi UP Fakulteta za management, je financiran iz EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA in Norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih). Prednostna naloga projekta je zmanjšati nezaposlenost z novimi metodami in merili, ki bi imeli trajni učinek na vse udeležence v projektu.

Namenjen je mladim nezaposlenim med 18. in 29. letom iz širše Obalno-kraške regije s ciljem spodbujanja k ustanavljanju socialnih podjetij. V okviru projekta se bodo mladi usposabljali in pridobivali delovne izkušnje v socialno ekonomskih organizacijah in organizacijah civilne družbe, s katerimi bodo razvijali kompetence za ustanavljanje lastnih socialnih podjetij ali sodelovanja z drugimi organizacijami civilne družbe.

Tako imenovana populacija NEETs (ang. Not in Employment and not in Education or Training) bo tako skupaj z mentorji s Fakultete za management UP in drugih organizacij vzpostavila družbeno-inovativne poslovne rešitve, ki bodo omogočile njihovo zaposlitev. Fakulteta in zunanji partnerji iz civilne družbe bodo v okviru projekta izvajali različne delavnice in seminarje, v stični točki pa bodo zbrane vse potrebne informacije o zaposlitvenih priložnostih v vseh sektorjih, predvsem v socialnoekonomskih podjetjih. Socialno podjetništvo je ena izmed oblik podjetništva, za katero je značilno izoblikovanje inovativne podjetniške ideje s primernim poslovnim modelom in ustrezno organizacijsko strukturo podjetja, njeno delovanje pa temelji na načelih neprofitnosti.

Vodja projekta na Fakulteti za management UP, doc. dr. Armand Faganel, o projektu pravi: »Mladi udeleženci projekta bodo krepili svoje kompetence na trgu dela, seznanjali se bodo s primeri dobre prakse in z individualnim mentoriranjem spodbujani in vodeni pri pisanju inovativnih poslovnih načrtov. Ožje lokalno okolje in širša družbena skupnost bosta deležna številnih pozitivnih učinkov projekta, ponujene bodo nove podjetniške rešitve, mladim bo omogočena večja socialna vključenost, spodbujan bo razvoj lokalnih skupnosti, storitve inovativnih socialnih podjetij pa bodo trajnostno prispevale v javno korist.«

Vse informacije o prijavi in možnostih sodelovanja lahko zainteresirani posamezniki (ali organizacije) najdejo na spletni strani Fakultete za management UP (www.fm-kp.si) ali na elektronskem naslovu info@fm-kp.si.

Nazaj na novice