Malo ložo bo kulturno obarval občasnik za mlade zanesenjake Svetilnik

Koprska Mala loža bo med 4. in 25. februarjem gostila razstavo občasnika za mlade zanesenjake Svetilnik, ki že štirinajst let na kulturen način združuje poučne in zabavne vsebine. Občasnik Svetilnik je v letu 2020 prejel tudi priznanje z veliko plaketo Mestne občine Koper.

Svetilnik je publikacija za mlade zanesenjake, namenjena učencem prve triade osnovnih šol, ob pomoči staršev ali mentorjev pa tudi predšolskim otrokom, ki jo Gledališče Koper izdaja skupaj s še osmimi javnimi zavodi in ustanovami. Pri projektu sodelujejo še Pokrajinski muzej Koper, Pokrajinski arhiv Koper, Italijanska skupnost Giuseppe Tartini Piran, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Italijansko središče Carlo Combi, Zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana Kino Otok, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran in Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Vsaka ustanova na svojih časopisnih straneh na interaktiven, letom primeren in zabaven način otrokom približa in odkriva kulturne vsebine, ki predstavljajo stalno dejavnost posameznega kulturnega zavoda.

Razstava o kulturnem občasniku za mlade zanesenjake Svetilnik bo v Mali loži ponudila jedrnat in slikovit pregled dosedanjega dela ter oranja ledine na področju pedagoških vsebin, ki nudi vpogled v uspešno sodelovanje številnih zavodov s področja kulture in znanosti v Istri.

Nazaj na novice