Mestna občina Koper ostaja mladim prijazna občina

Danes je župan Aleš Bržan prevzel certifikat Mladim prijazna občina za štiriletno obdobje do leta 2024, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. S tem nazivom se v Sloveniji ponaša 35 občin.

Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je poseben poudarek namenjen področjem participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih, mladinskega organiziranja in skupnih projektov med mladimi in občino.

Certifikat mladim prijazna občina je letos prvič prejelo sedem občin, in sicer Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mežica, Občina Ormož, Občina Kočevje, Občina Medvode, Občina Semič in Občina Sežana.

Certifikat mladim prijazna občina s podaljšanjem veljavnosti certifikata za novo 4-letno obdobje pa so prejele Mestna občina Koper, Mestna občina Novo mesto, Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Velenje, Občina Sevnica, Občina Radlje ob Dravi, Občina Grosuplje, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Občina Gornja Radgona, Občina Krško, Občina Ajdovščina, Občina Ravne na Koroškem, Občina Trzin, Občina Žalec in Občina Šentjur.

Cilj projekta je, da bi vse občine nosilke certifikata še naprej zasledovale skupni cilj – generaciji mladih ponuditi varno in motivacijsko okolje za življenje in razvoj.

Foto: MOK

Nazaj na novice