Novi prostori za razvojno ambulanto

Danes so v prvem nadstropju stanovanjsko-poslovnega kompleksa Zeleni park 2 odprli nove prostore razvojne ambulante, v okviru katere deluje tudi center za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Naložbo, ki bo naposled združila vse storitve ambulante pod isto streho in jih še približala uporabnikom, sta danes pozdravila tudi župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in minister za zdravje Aleš Šabeder.

»Vesel sem in hvaležen za nove prostore, za katere še sami do zadnjega nismo vedeli, ali jih bomo zares odprli,« je še pred uradnim odprtjem zbranim povedal direktor Zdravstvenega doma Koper Igor Hrvatin in dodal, da so s pozitivnim pristopom in sodelovanjem vseh ključnih akterjev, od lokalne skupnosti, ministrstva, do podpornih služb in zunanjih partnerjev, znova dokazali, da je možno doseči čisto vse, kar si zadajo. »To je le prvi korak, ki mu bodo v prihodnjem letu sledili novi, saj je zamisli in želja še veliko,« je sklenil.

»Hvala vsem tistim, ki ste pomagali pri tem, da je Zdravstveni dom Koper dobil nove programe, da se je zagotovilo več kadrov in tudi za te prostore. To je en velik korak naprej in gotovo ni zadnji,« je naložbo pozdravil prvi mož koprske občine Aleš Bržan, ki verjame, da so novi prostori zgolj srednjeročna rešitev. Ob tem je dodal, da je dolgoročni cilj ta, da se vse storitve zdravstvene oskrbe združijo na eno mesto, pod okriljem novega Zdravstvenega doma.

Nove pridobitve se je razveselil tudi minister za zdravje Aleš Šabeder, ki se zaveda, da naložbe na področju zdravstva niso ravno pogoste. Ob tem se je zahvalil vsem, ki se pri svojem delu vsak dan predano posvečajo skrbi za otroke s posebnimi potrebami in pomagajo njihovim svojcem.

Zbrane je nagovorila tudi strokovna vodja Zdravstvenega doma Koper, dr. med., spec. spl. med. Ljubica Kolander Bizjak in spomnila, da je projekt vzpostavitve razvojne ambulante na širšem območju slovenske Istre zaživel na pobudo posameznikov, ki so zaznali potrebo po bolj celostni obravnavi otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. V letu 1988 je k projektu pristopila doktorica medicine, specialistka pediatrije Marta Semič in začela s pridobivanjem podatkov o številu otrok, ki potrebujejo pomoč v razvoju. Sledila je vzpostavitev ambulante, ki je delovala enkrat do dvakrat tedensko v okviru posvetovalnice za otroke, pomembnejši premik pa se je zgodil leta 1991, ko je strokovni svet Zdravstvenega doma Koper odobril sredstva za prva strokovna izobraževanja in tako postavil temelje za bolj kakovostno delo na tem področju.

Nazaj na novice