Občina objavila več razpisov

Mestna občina Koper je pred dnevi objavila več javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev in organizacij na različnih področjih v letu 2020. Več si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.koper.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-in-objave/.

Občina je minuli teden v Uradnem listu RS in na spletni strani objavila več razpisov, in sicer javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev ter drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev ter drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja, javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino ter javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov. Rok za prijavo na razpise se izteče, 21. februarja. Objavila je tudi javni razpis sofinanciranje kulturnih programov ali projektov, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo vse do 2. marca 2020.

  • V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper za leto 2020 bo Mestna občina Koper sofinancirala različne mladinske programe: za otroke do 14. leta starosti (programi, ki prispevajo k dvigu kakovosti življenja otrok, spodbujajo ustvarjalnost in večjo vključenost različnih skupin) in programe za mladino med 15. in 29. letom starosti (izobraževalne programe, programe za aktivno preživljanje prostega časa, programe za zmanjšanje diskriminacije, socialne izključenosti in nasilja, prireditve za mlade).
  • V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih organizacij, drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov, bo občina sofinancirala programe društev, zveze društev, zavodov in drugih subjektov, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper.
  • V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja bo Mestna občina Koper sofinancirala dejavnosti ozaveščanja in vključevanja javnosti v aktivnosti, katerih cilj je promocija zdravja.
  • Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper za leto 2020, je predmet sofinanciranja programov socialnega varstva v letu 2020, ki jih izvajajo društva, ustanove in zavodi.
  • Mestna občina Koper bo v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo varstva okolja sofinancirala aktivnosti za ozaveščanje in vključevanje javnosti v aktivnosti, ki prispevajo k pospeševanju in promociji varovanja okolja, aktivnosti, ki prispevajo k čistejšemu okolju, kot tudi druge aktivnosti s tega področja. Med drugim bo sofinancirala sodelovanje na projektih v Tednu mobilnosti, katerega tema bo Mobilnost z ničelnimi emisijami za vse.

Rok za prijavo na zgoraj navedene razpise je 21. februar.

  • V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov bo Mestna občina Koper sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti: umetniški programi, redno delovanje in programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, intermedija, likovna in galerijska dejavnost, projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in projekti založništva.
Nazaj na novice