Obeležujemo svetovni dan Zemlje

Danes že 50. leto zapored po vsem svetu obeležujemo svetovni dan Zemlje, tokratni je posvečen ukrepanju proti podnebnim spremembam. Gre za enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in sisteme podpore življenja, zaradi katerih je naš svet primeren za bivanje.

Dan opozarja na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Izkoristimo ta trenutek za ponovno oceno svojih navad in ustvarjanje novih, ki so boljše za naš planet. Gre za enega največjih izzivov za prihodnost človeštva in sisteme podpore življenja, zaradi katerih je naš svet primeren za bivanje. Pri blaženju podnebnih sprememb je pomemben zaveznik ohranjena narava. Če je ohranjena pestrost vrst rastlin in živali, če imajo vrste vitalne populacije in je genetska raznovrstnost visoka, so ekosistemi bolj odporni in se na spremembe lažje prilagajajo.

Kot sporočajo z Ministrstva za okolje in prostor, podpirajo številne aktivnosti za varovanje okolja, ki prispevajo k uspešnemu soočanju s podnebno in biodiverzitetno krizo, med drugim krožno gospodarstvo. Procesi servisiranja, ponovne uporabe, obnove, souporabe in nakupa storitev omogočajo, da materiali dalj časa ostanejo v obtoku ter tako omogočajo ohranjanje naravnih virov. Poudarek je na preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi preobrazbi v visokokakovostne sekundarne vire. Osredotoča se na zasnovo in proizvodnjo na način, ki bi omogočali, da se uporabljeni viri čim dlje obdržijo v gospodarstvu.

Trenutna situacija kaže, da so spremembe ravnanja, ki koristijo planetu, naravi in vsem živim bitjem, mogoče. Naravo Slovenije, njeno bogastvo in veliko raznolikost lahko ohranimo, če to podpira večina prebivalcev in če k temu prispevamo tudi osebno. Slovenija je med članicami Evropske unije, kjer si prebivalci osebno nadpovprečno prizadevamo za varstvo biotske raznovrstnosti in narave. Tako kažejo rezultati ankete, ki jo je pred nekaj leti objavila Evropska komisija.

Slovenija se je sicer pridružila skupni pobudi 13 držav EU za ozelenitev gospodarstva po pandemiji koronavirusa. Zeleni dogovor (Green Deal) je v središču oziroma med pomembnejšimi vidiki okrevanja evropskega gospodarstva.

Ob tem pa je na mestu opomnik, da svetovni dan Zemlje ni samo danes. Vsak dan lahko naredimo nekaj, s čimer bomo planet ohranili v boljši kondiciji. Ko se v naslednjih dneh odpravljate na individualni sprehod po naravi, se pozorno ozrite okoli sebe in poberite manjše odpadke, ki jih odkrijete v parku, gozdu, na zelenici ali ob cesti in poskrbite, da bo naš življenjski prostor čist in urejen ter ohranjen tudi za naslednje generacije.

Nazaj na novice