Objavljeni so občinski razpisi za področje turizma

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti, javni razpis za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve Rumeno-modre noči 2020 in javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper. 

Tudi letošnji občinski javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti je razdeljen na več sklopov, in sicer na: sofinanciranje prireditev, sofinanciranje promocijskih aktivnosti in sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo.

Za sofinanciranje prireditev se lahko prijavijo eno- ali večdnevni javni dogodki, ki se izvajajo na območju Mestne občine Koper in katerih vsebina je kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom ter mladini;

Za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju se lahko prijavijo prireditve, ki se bodo letos odvijale na zelenem podeželju Mestne občine Koper in katerih vsebina je kulturne, turistične, etnološke ali tradicionalne narave;

Za sofinanciranje promocijskih aktivnosti pa se lahko prijavijo promocijske aktivnosti, ki se izvajajo v Sloveniji (razen na območju občin Koper – Izola – Piran – Ankaran) in/ali v tujini in jih v letu 2020 izvajajo oziroma organizirajo prijavitelji, ki so registrirani in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Koper in pripomorejo k promociji destinacije Koper.

Prvi rok za prijave za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti (za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki so se izvedle od 1. januarja do vključno 21. februarja 2020, oziroma ki se bodo izvajale v obdobju od 22. februarja do 31. decembra 2020) in za sofinanciranje prireditev z dodano vrednostjo na zelenem podeželju je do vključno 21. februarja 2020, do tega datuma se na Javni razpis lahko prijavijo tudi potencialni organizatorji prireditve Rumeno-modre noči 2020, ki bo med 23. in 26. julijem 2020. Prav tako se 21. februarja izteka tudi rok za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2020.

Sicer bo Javni razpis za sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti v Mestni občini Koper letos imel še dva roka za prijavo, in sicer do vključno 6. maja 2020, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. junija do 31. decembra 2020 in do vključno 16. septembra 2020, za prireditve oz. promocijske aktivnosti, ki se bodo izvajale od 1. novembra do 31. decembra 2020.

Vsi razpisi so objavljeni na občinski spletni strani www.koper.si, za dodatne informacije glede omenjenih treh razpisov s področja turizma se vsi zainteresirani v času uradnih ur lahko obrnejo na občinski Urad za družbene dejavnosti.

Nazaj na novice