Očiščen je del struge potoka Olmo

Mestna občina Koper je julija očistila del struge potoka Olmo, ki poteka vzporedno z Ul. Generala Levičnika do naselja Lantana. Delavci so v potoku poleg naplavin našli številne odpadke, tudi rastje z vrtov in zelenih površin. MOK zato občanke in občane poziva, naj odpadkov ne odlagajo v struge oziroma na brežine.

V sredo, 31. julija, so se končala dela za očiščenje struge potoka Olmo, in sicer na območju, ki poteka vzporedno z Ul. Generala Levičnika, od Ulice Istrskega odreda do naselja Lantana. Drugi del, krak potoka do izliva v Badaševico, bo MOK očistila predvidoma prihodnje leto. Dela je izvajalo podjetje Gradbena mehanizacija Matej Vodopija, s. p., investicija pa je znašala 10.700 evrov z DDV-jem.

Delavci so med čiščenjem iz potoka potegnili različne odpadke, in sicer injekcije, cigaretne ogorke, steklenice, pločevinke, vrečke, v zadrževalniku so se našla celo odslužena okna. V strugi so med drugim našli tudi odpadke, ki nastanejo pri čiščenju vrtov in košnji trave, tovrstni odpadki so se v strugi znova pojavili že naslednji dan po čiščenju.

Mestna občina Koper zato občanke in občane poziva, naj v struge potokov in na brežine ne odlagajo nikakršnih odpadkov.

Nazaj na novice