Pripovedujmo zgodbe svobode

Pokrajinski muzej Koper in Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper ter Mestna občina Koper ob 75. obletnici osvoboditve mesta Koper pripravljajo razstavo Zgodbe o svobodi.

Razstava bo pripovedovala osebne zgodbe ljudi, ki so osvoboditev mesta doživeli neposredno ali so jim o tem pripovedovali sorodniki. Pomagajte jim poiskati zgodbe, ki bodo sooblikovale razstavo. Kratke zapise zgodb sprejemajo na elektronskem naslovu osvoboditev@pokrajinskimuzejkoper.si, in sicer najkasneje do 20. marca 2020.

Raccontiamo storie di libertà

Il Museo Regionale di Capodistria e l’Associazione Antifascisti, Combattenti per i Valori Della LPL e Veterani di Capodistria, in occasione del 75esimo anniversario della liberazione di Capodistria, preparano la mostra Storie di Libertà.

In seno alla mostra si vuole raccontare le storie della gente che ha vissuto la liberazione, direttamente o attraverso i racconti dei parenti. Aiutateci a trovare le storie che faranno la mostra. Raccontatecele brevemente all’indirizzo email liberazione@pokrajinskimuzejkoper.si, entro il 20 marzo 2020.

Foto: Pokrajinski muzej Koper, Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in Veteranov Koper

Nazaj na novice