Skupne akcije nadzora nad odlaganjem odpadkov

Občinski inšpektorat Mestne občine Koper in Marjetica Koper bosta februarja začela skupne akcije nadzora nad nepravilnim odlaganjem kosovnih in gradbenih odpadkov. Namen aktivnosti ni kaznovati, ampak občanke in občane ozavestiti o pravilnem ravnanju in odlaganju tovrstnih odpadkov. 

Pristojne službe Marjetice Koper na terenu zadnje čase zaznavajo vse več nepravilno odvrženih kosovnih in gradbenih odpadkov. Ker mnogi uporabniki ne vedo, da ti ne sodijo na ekološke otoke, ampak jih je treba odlagati na specializiranih deponijah, so se povezali z občinskim inšpektoratom Mestne občine Koper, s katerim nameravajo v naslednjih dneh izvesti več skupnih akcij ozaveščanja o pravilnem načinu ravnanja in odlaganja s tovrstnimi odpadki.

Posebno pozornost bodo tako namenili ekološkim otokom, na katerih je večkrat zaznati gradbene in kosovne odpadke, nadzor bodo izvajali tudi nad odlaganjem zelenega reza. V okviru akcije bodo občanke in občane ozaveščali tudi o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov iz gospodinjstev na odjemnih mestih za ločeno zbiranje.

Zavedati se moramo, da odpadke ustvarjamo vsi, zato je pomembno, da se naučimo z njimi ravnati pravilno in odgovorno. Le tako bomo izboljšali skrb za naravo in izboljšali kakovost našega življenjskega okolja.

Kako pravilno odlagamo kosovne in gradbene odpadke ter zeleni rez?

Kosovne odpadke iz gospodinjstev lahko občanke in občani Mestne občine Koper brezplačno odložijo na zbirnih centrih na Serminu in v Dvorih oziroma se z Marjetico Koper vnaprej dogovorijo za brezplačen odvoz odpadkov. Dopisnico za naročilo storitve odvoza kosovnih odpadkov, ki je prilagojena uporabnikom, Marjetica Koper po pošti pošilja dvakrat letno.

Gradbeni odpadki zahtevajo še večjo pozornost, saj ne sodijo med komunalne odpadke. Odlagati jih je treba na specializiranih deponijah, nam najbližja je Center za predelavo gradbenih odpadkov v Izoli. Težava, s katero se soočajo pristojni, je, da ljudje tovrstne odpadke odlagajo v naravo in na ekološke otoke, ki temu niso namenjeni, s tem pa onesnažujejo okolje in zdravje ljudi.

Zeleni rez je odpadek, ki ne sodi v zabojnike za biološke odpadke, ampak ga Marjetica Koper brezplačno odvaža dvakrat letno, v sklopu spomladanske in jesenske akcije. V dogovoru s posameznimi krajevnimi skupnostmi je Marjetica Koper na več lokacijah po občini postavila tudi posebne zabojnike, ki so namenjeni izključno tej vrsti odpadkov. Občanke in občani se lahko proti plačilu dogovorijo tudi za odvoz zelenega reza izven vnaprej določenih terminov.

Foto: Vojko Rotar

Nazaj na novice