Statistični podatki za Mestno občino Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Zdravstveno stanje in umrljivost
•Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 14,5 koledarskih dni na leto,
v Sloveniji 14,4 dni.
•Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil nižji od slovenskega povprečja, za sladkorno bolezen prav tako.
•Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,2 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let,
v Sloveniji 2,1.
•Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,6 na 1000,
v Sloveniji 6,2.
•Delež uporabnikov pomoči na domu je bil nižji od slovenskega povprečja.
•Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 12 na 100.000 prebivalcev,
v Sloveniji 20.

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva•Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
•Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 1,4 na 1000 prebivalcev,
v Sloveniji 1,6.
•Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju.
•Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 59,1 %,
v Sloveniji 64,3 %.
•Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 69,5 %,
v Sloveniji 71,8 %

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nazaj na novice