Tudi Koper med Top 100 trajnostnih destinacij 2019

Organizacija Green Destinations je tudi letos razglasila 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Med njimi je tudi destinacija Koper.

Organizacija Green Destinations s sedežem na Nizozemskem je tudi letos razglasila 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. Na seznam se je uvrstilo 31 slovenskih destinacij, in sicer vse, ki so v okviru zelene sheme slovenskega turizma Slovenia Green pridobile zlati ali srebrni znak. Med njimi je tudi destinacija Koper.

Sicer so na seznamu 100 najbolj trajnostnih destinacij od slovenskih predstavnikov še Ljubljana, Bled, Komen, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Bela Krajina, Bohinj, Brda, Brežice, Hrpelje-Kozina, Idrija, Kamnik, Kranjska Gora, Laško, Lenart, Maribor, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Šentjur, Sevnica, Škofja Loka, Slovenj Gradec, Šmarješke Toplice, Solčava, Sveta Ana ter Vipavska dolina.

Razglasitev Top 100 trajnostnih destinacij 2019 je potekala v okviru prireditve Global Green Destinations Days, ki sta jo letos gostila Zagreb in Mali Lošinj.

V Slovenski turistični organizaciji (STO) uvrstitev na seznam vidijo kot “potrditev, da je slovenski turizem s postavitvijo trajnostnega turizma v samo jedro razvoja in z razvojem nacionalne certifikacijske sheme kot orodja uresničevanja tega cilja primer globalne dobre prakse in vzor številnim drugim destinacijam”.

Slovenska turistična organizacija bo zato zeleno shemo razvijala in nadgrajevala tudi v prihodnje in s tem vzpodbujala razvoj trajnostnih destinacij in produktov višje dodane vrednosti, ki temeljijo na trajnostnih načelih.

Kot je znano, je Zelena shema slovenskega turizma orodje za uvajanje poslovnih modelov trajnostnega razvoja v prakso. V okviru sheme lahko destinacije na podlagi več kot 100 kriterijev pridobijo bronasti, srebrni ali zlati znak Slovenia Green, po novem bo mogoče pridobiti tudi znak Platinum. Shema ob destinacijah zajema še ponudnike namestitev, naravne parke in turistične agencije. Danes je v zeleno shemo slovenskega turizma vključenih 92 nosilcev znaka Slovenia Green, od tega 48 destinacij, 38 nastanitev, štirje naravni parki in dve turistični agenciji.

V destinaciji Koper, ki se ponaša s srebrnim znakom Slovenia Green, je trenutno en ponudnik namestitev z znakom Slovenia Green Accomodation, in sicer Hiške slovenske Istre v Truškah.

Nazaj na novice