V boju proti podnebnim spremembam tudi Mestna občina Koper

Koprski župan Aleš Bržan je danes podpisal pristopni obrazec h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. Na ta način se je tudi Mestna občina Koper pridružila evropskemu gibanju, ki zagovarja povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije. Gre za več kot 10.000 podpisnikov iz 61 različnih držav, ki predstavljajo 300 milijonov prebivalcev.

Mestna občina Koper je že leta 2013 sprejela lokalni energetski koncept in tako začela organizacijske aktivnosti, pripravo dokumentacije in izvedbo različnih investicij na področju uvajanja obnovljivih virov ter zmanjševanja rabe energije. Od danes dalje pa je koprska občina ena od podpisnic Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo. Pristopni obrazec je po današnjem virtualnem dogodku o izvorih in vplivih podnebnih sprememb ter prizadevanju lokalnih skupnosti za spopadanje z njimi podpisal koprski župan Aleš Bržan.

Koprski občinski svet je na zadnji decembrski seji potrdil predlog o pristopu Mestne občine Koper h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo ter tako pooblastil župana za podpis pristopne izjave.

Konvencija županov, ustanovljena leta 2008, je evropsko gibanje, v katerem sodelujejo lokalne in regionalne oblasti, ki so se prostovoljno zavezale k povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojih območjih. Danes konvencija združuje več kot 10.000 podpisnikov iz 61 držav, predstavniki mest in občin, ki so vključeni, si skupaj prizadevajo za spremembe okolja in bolj smotrne uporabe energije. Skupna vizija županov, ki so konvencijo podpisali, temelji na blažitvi podnebnih sprememb, prilagajanju nanje in trajnostni energiji. Cilj je izvesti dolgoročne ukrepe, ki bodo ustvarjali okoljsko, družbeno in gospodarsko stabilno okolje tako za sedanje kot prihodnje generacije.

Akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebne spremembe (SECAP) vsebuje niz ukrepov, ki zajemajo ključne sektorje in aktivnosti, med drugim javni, stanovanjski, terciarni in prometni sektor ter aktivnosti občine na področju podpore in informiranja občanov ter lokalnih deležnikov. Na podlagi dokumenta SECAP so določeni tudi ukrepi, s katerimi bo občina dosegala cilje konvencije županov, in sicer zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030 glede na referenčno leto 2005 na ozemlju občine ter povečanje sposobnosti prilagajanja podnebnim spremembam.

Nazaj na novice