V pričakovanju znaka Slovenia Green Destination

Mestna občina Koper bo v novem letu prejela znak Slovenia Green Destination, kar bo še korak dlje pri promociji naše občine kot zelene in trajnostno naravnane destinacije. V Slovenski turistični organizaciji (STO) prepoznavajo trajnostni razvoj kot ključno razvojno usmeritev turizma v Sloveniji, zato so vzpostavili nacionalni in certifikacijski program – Zeleno shemo slovenskega turizma.

V začetku letošnjega leta je STO v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in Zavodom tovarna trajnostnega turizma Goodplace pozvala slovenske destinacije in ponudnike, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. Na poziv se je med 12 novimi destinacijami, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost, prijavila tudi Mestna občina Koper. Slednja se je skozi vse leto s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovala za pridobitev znamke Slovenia Green Destination.

Občina je sprejela tudi t.i. zeleno politiko, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave, konec novembra pa je občina oddala vse potrebno gradivo, zdaj pa čaka le še na končni pregled, ki je obenem tudi pogoj za izdajo mednarodne priznane ocene trajnosti po standardu Slovenia Green. Tako lahko pričakujemo, da bo tudi Mestna občina Koper v začetku leta prejela znak Slovenia Green Destination, kar bo še korak dlje pri promociji naše občine kot zelene in trajnostno naravnane destinacije.

 

Nazaj na novice