Z Vstopno informacijsko točko zaživel projekt Skupaj za starejše

Obalni dom upokojencev Koper je bil lani skupaj s partnerji, med njimi tudi koprsko občino, uspešen na javnem razpisu za izbor operacij preoblikovanja obstoječih mrež in vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev ter programov za starejše. Danes so v prostorih Gerontološkega centra v Kopru odprli Vstopno informacijsko točko, s katero se pilotni projekt Skupaj za starejše v Mestni občini Koper tudi začenja. 

V projektu, na katerega se je lani uspešno prijavil Obalni dom upokojencev Koper – Casa  costiera del pensionato Capodistria skupaj s konzorcijskimi partnerji, in sicer Zdravstvenim domom Koper, Lekarno San Simon, d. o. o., Mestno občino Koper, Centrom za socialno delo Južna Primorska in Zvezo društev upokojencev Mestne občine Koper, so svoje moči združile različne institucije, ki zasledujejo skupni cilj razvijanja, preizkušanja in implementacije novih orodij na področju skrbi in pomoči za starejše. Na ta način končnemu uporabniku zagotavljajo celostno obravnavo in integrirano oskrbo.

»V politiko sem vstopil z mislijo, da je treba poskrbeti predvsem za mlade, potem pa sem se soočil s podatki, ki kažejo na to, da je seveda treba poskrbeti tudi za mlade in prihodnost, ampak da starejši potrebujejo bistveno več skrbi. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali pri vzpostavitvi projekta, predvsem pa podžupanji Olgi Franca, ki je naredila prve korake in si najbolj prizadevala za to, da projekt izpeljemo,« je projekt pozdravil župan Mestne občine Koper Aleš Bržan.

V času trajanja projekta, in sicer do 30. 6. 2022, se občanom Mestne občine Koper, starejšim od 65 let, ki bodo upravičeni do storitev, zagotovi dostop do le-teh, s ciljem krepitve možnosti, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje samostojni. Na ta način lahko izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem večjo sposobnost samooskrbe.

Storitve so za čas trajanja projekta brezplačne. Izvajajo jih izvajalci formalne oskrbe, ki skupaj tvorijo ekipo integrirane oskrbe, v kateri koordinirano, celostno in povezano sodelujejo razni izvajalci, ki zaposlujejo različne profile zdravstvenega in socialnega varstva. Sodelujejo tudi formalni in neformalni oskrbovalci ter enakovredni partnerji. Skupna vrednost naložbe, ki znaša 2.633.076,00 evrov, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nazaj na novice