Prikaži

V Mestni občini Koper delujejo številna društva in druge ustanove, ki izvajajo aktivnosti na področju zdrave prehrane, športa, zdravstva, sociale, izobraževanja, varstva okolja.

Na podlagi izvajanja aktivnosti ozaveščajo in izobražujejo javnost o pomenu zdrave prehrane, gibanja in pozitivne naravnanosti za ohranitev zdravja ter izboljšanje kvalitete življenja. Dejavnosti, ki jih izvajajo temeljijo na promociji zdravja tako med otroci, mladimi kot tudi starejšimi v lokalni skupnosti.

Izvajajo najrazličnejše aktivnosti kot so:
  • organizacija različnih dejavnosti za otroke in mladostnike za zdrav in celosten razvoj;
  • spodbujanje  mladih k osebnostni rasti, tako da le-te spodbujajo k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov;
  • izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za mlade, dijake in študente;
  • možnosti rekreativnih zdravih športnih dejavnosti in druženja v vseh starostnih skupinah kot npr.: judo, odbojka, karate, namizni tenis, kolesarjenje, pohodništvo, plesi;
  • izboljšanje duševnega zdravja, kar vključuje razna svetovanja, pogovore, psihološka testiranja, antistresne treninge, terapevtska svetovanja za posameznike, pare in družine, pomoč zasvojenim, delavnice, srečanja ipd.
  • srečanja za bolnike različnih bolezni s ciljem izboljšati kvaliteto življenja obolelih oseb;
  • aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu počutju, osvoboditvi od stresa in s tem k dobremu zdravju;
  • izvajanje okoljske preventive, kar pomeni zmanjševanje okoljskih dejavnikov tveganja v okolju. Preko svojih projektov in aktivnosti želijo prispevati k ohranitvi naravne in kulturne dediščine ter smotrnejši uporabi naravnih danosti. Skrbijo za dobrobit živali, organizirajo čistilne akcije, povezujejo otroke in mladostnike z naravo ipd.